Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

22 listopada 2018 r.

Światowa branża muzyczna wydała oświadczenie dotyczące kampanii prowadzonej przez YouTube przeciwko art. 13 Dyrektywy w sprawie praw autorskich

Kampania YouTube przeciwko art. 13 pokazuje brak poszanowania dla demokratycznego procesu prawodawczego UE

Światowa branża muzyczna wydała oświadczenie dotyczące kampanii prowadzonej przez YouTube przeciwko art. 13 Dyrektywy w sprawie praw autorskich

Kampania YouTube przeciwko art. 13 pokazuje brak poszanowania dla demokratycznego procesu prawodawczego UE – możemy przeczytać w oświadczeniu podpisanym przez ESCA (europejskie stowarzyszenie kompozytorów i autorów), GESAC (europejskie zrzeszenie stowarzyszeń autorów i kompozytorów), ICMP (światowe stowarzyszenie firm publishingu muzycznego), IMPALA (europejskie stowarzyszenie niezależnych firm muzycznych) oraz IFPI (Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego).

Branża muzyczna ostro skrytykowała kampanię portalu YouTube, która zastrasza użytkowników serwisu, próbując zbudować wyimaginowane zagrożenie.

YouTube w groźnym tonie odnosi się do „niezamierzonych konsekwencji” przyjęcia dyrektywy i grozi zablokowaniem treści, zamiast wykazywać gotowość do przestrzegania prawa i sprawiedliwego wynagradzania posiadaczy praw. Czytamy dalej:

Mimo że zapisy zaproponowane przez instytucje UE mogą nie podobać się portalowi YouTube, przyczynią się do zrównoważonego rozwoju europejskich rynków cyfrowych, stanowiąc docelowo korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron, włączając w to przede wszystkim wszystkich obywateli.


Pełna treść oświadczenia dostępna jest tutajŹródło: IFPI

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap