Tu jesteś:
dla NIEZALEŻNYCH / Q & A - najczęściej zadawane pytania

ZPAV :: Dla firm muzycznych - dla Niezależnych - Q & A - najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się sekcja ZPAV ds. wytwórni niezależnych?

Sekcja do spraw producentów i wytwórni niezależnych przy ZPAV powstała w celu wzmocnienia reprezentacji i aktywności producentów i wytwórni niezależnych w stowarzyszeniu. Działalność sekcji jest wspierana (finansowo) i odbywa się przy współpracy ze stowarzyszeniem Europejskich producentów i wytwórni niezależnych IMPALA oraz światową organizacją WIN tworzącą sieć niezależnych stowarzyszeń (Worldwide Independent Network).

Jakie zadania ma sekcja niezależna w ZPAV?

Reprezentacja i wsparcie niezależnego sektora rynku polskiego poprzez:

 • Lobbying: instytucje rządowe (krajowe i międzynarodowe), organizacje dot. muzyki, inne (iTunes, YouTube)
 • Komercyjne: szkolenia, porady, wiedza, rozwiązania, środki finansowe
 • Networking: integracja środowiska niezależnego

Zadania są konsultowane z członkami ZPAV i niestowarzyszonymi, ale chcącymi współpracować właścicielami nagrań muzycznych

Czym jest WIN?
 • To globalne forum dla profesjonalistów z niezależnego przemysłu muzycznego
 • Utworzone w 2006 w odpowiedzi na różne wyzwania pojawiające się w niezależnym środowisku muzycznym
 • Istnieje aby wspierać niezależny sektor na arenie światowej
Kim są członkowie WIN?
 • Najważniejsze stowarzyszenia muzyki niezależnej w ok. 35 krajach:
  AIM (UK), A2IM (US), VUT (Germany), ABMI (Brazil), AIR (Australia), PPNZ (New Zealand), FMPJ (Japan), AMAEI (Portugal) i inne
 • IMPALA
 • Firmy wspierające, np. Merlin – agent negocjujący stawki w imieniu zrzeszonych z nim wydawców niezależnych na rynkach międzynarodowych
Kim są producenci niezależni?
 • Właściciele praw do nagranej muzyki - master rights
 • Niezależne wytwórnie muzyczne, duże i małe, samodzielni producenci, samodzielnie wydający się artyści, menedżerowie i inni wydawcy muzyki.
Co można zrobić dla niezależnego przemysłu muzycznego w Polsce?
 • Sekcja niezależna ZPAV to głos zbiorczy, aby: inicjować, wspierać i ułatwiać działania członków stowarzyszenia
 • Stanowić forum wymiany opinii i informacji, ułatwić kontakty
 • Poruszać kluczowe sprawy: budowanie świadomości i ochrona praw (producenckie, autorskie), ułatwiać dostęp do rynku i mediów, dystrybucji fizycznej i cyfrowej, nowych rozwiązań technologicznych
 • Dbać o widoczność wydawców niezależnych jako części rynku muzycznego w Polsce w rankingach, zestawieniach, np. listach sprzedaży, nominacjach do nagród
 • Kształtować playlisty w serwisach streamingowych w celu zachowania zrównoważonego rozwoju rynku (tzw. playlist curation).
 • Współpracować z międzynarodowymi organizacjami na wspólnych obszarach zainteresowań (IMPALA, WIN, IFPI, MERLIN)
ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap