ZPAV :: Dla firm muzycznych - Strona główna

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Strona główna

Przychody Warnera z serwisów streamingowych wzrosły o ponad 42%

Grupa Warner Music odnotowała w 2017 r. wzrost przychodów ze streamingu o 42,5% względem ubiegłego roku, osiągając poziom 1,44 miliarda dolarów. Łączny przychód wytwórni wzrósł o 11,8%, osiągając kwotę 3,13 miliarda dolarów.


Przeczytaj więcej


ZPAV - Dla firm muzycznych schemat
Fryderyk 2018 - ZPAV
Logowanie do mój ZPAV