Tu jesteś:
mójZPAV

ZPAV :: Dla firm muzycznych - mójZPAV

  • rejestracja repertuaru
  • zarządzanie danymi o repertuarze
  • wgląd w dane dotyczące wykorzystania repertuaru i rozliczenia należności

Jak uzyskać dostęp?

Dostęp do systemu udzielany jest na podstawie upoważnienia producenta. Upoważniony jest odpowiedzialny za zarządzanie danymi o posiadanym repertuarze w imieniu firmy oraz za bieżącą techniczną i merytoryczną współpracę ze ZPAV w kwestii rozliczeń.
W ramach jednej firmy można upoważnić do 5 osób. Na wskazany w upoważnieniu adres e-mail użytkownik otrzymuje login i hasło do systemu.


Rejestracja repertuaru

Baza nagrań jest kluczowym elementem systemu mójZPAV. Poprzez rejestrację repertuaru wiadomo, komu przysługują prawa do nagrań, a tym samym należne wynagrodzenie za ich wykorzystanie. Ustalanie właścicieli praw do danych fonogramów i wideogramów muzycznych jest najistotniejszym procesem repartycji.

Rejestracji danych o repertuarze można dokonać na dwa sposoby:

  • samodzielnie – po otrzymaniu dostępu do systemu użytkownik może dodawać nowe fonogramy i wideogramy bezpośrednio przez system mójZPAV,
  • poprzez import danych do bazy – po przekazaniu repertuaru w formacie MS-Excel (wg wzorca), operator ZPAV importuje dane do systemu.

Przekazanie informacji o repertuarze stanowi podstawę do wypłaty tantiem producenckich. Przy zgłoszeniu repertuaru należy przedłożyć odpowiednie oświadczenie potwierdzające własność praw do nagrań.


W celu otrzymania niezbędnych formularzy
skontaktuj się z nami: producent@zpav.pl
ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap

Piąta edycja Spotify Radar Polska

ZPAV :: Dla firm muzycznych - mójZPAV

Serwis streamingowy Spotify ogłosił piątą edycję programu Radar Polska, który prezentuje i wspiera wschodzące talenty na polskim rynku muzycznym. W tym roku do programu dołączyli: Daniel Godson, Jea Mira, Livka, Lotta, MAJA i Zaleś.

Przeczytaj więcej Więcej aktualności