Tu jesteś:
KOD ISRC

ZPAV :: Dla firm muzycznych - KOD ISRC

Międzynarodowy Standardowy Kod Nagrań (ISRC) stanowi sposób międzynarodowej identyfikacji nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo. Kod ISRC identyfikuje poszczególne nagrania (fonogramy i wideogramy), a nie nośniki, na których nagrania te się znajdują.

Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - Międzynarodowy Standardowy Kod Nagrań (ISRC)

Nie jest zatem sprzeczny z istniejącymi systemami numerowania katalogowego nośników. Każde nagranie posiada swój własny niepowtarzalny kod ISRC. Kod ten identyfikuje nagranie przez cały czas jego istnienia. ISRC został opracowany w celu ułatwienia wymiany informacji o właścicielach praw do poszczególnych nagrań, o wykorzystaniu nagrań, a także w celu uproszczenia zarządzania tymi prawami.

Dzięki identyfikacji wszystkich wyemitowanych nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo, bez względu na format ich emisji, możliwe jest śledzenie tych nagrań w muzycznym łańcuchu produkcji i dystrybucji, co pozwala m.in. na skuteczniejsze zwalczanie piractwa fonograficznego.


Jak uzyskać kod ISRC?

System ISRC umożliwia właścicielom praw do nagrań muzycznych uzyskanie kodu ISRC bez względu na ich członkostwo w ZPAV. ISRC przydzielany jest z zasady przez pierwszego właściciela praw do nagrania bądź też aktualnego właściciela tych praw, o ile nie został przyznany wcześniej. Podstawą uzyskania kodu ISRC jest złożenie stosownego wniosku do ZPAV.

Wniosek powinien złożyć podmiot, któremu przysługują prawa producenta fonogramu w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. - mówiąc w uproszczeniu – właściciel praw do nagrania (najczęściej wytwórnia/firma fonograficzna, czasem bezpośrednio artysta, zespół). Wniosek o przyznanie kodu powinien zawierać dane ww. podmiotu (nazwa/imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe). Wystarczy przesłać go mailem na wskazany adres, w dowolnym formacie (nie ma obowiązującego formularza wniosku).

ZPAV nadaje jedynie oznaczenie producenta, a pozostałą część kodu dla poszczególnych nagrań producent nadaje sam zgodnie z określonymi zasadami. Poszczególne oznaczenia zapisywane są w ścieżce nagrania na etapie masteringu (analogicznie jak np. czas trwania utworu), natomiast w przypadku nagrań udostępnianych w formacie cyfrowym – jako informacja w metryczce nagrania.


W celu złożenia wniosku o przyznanie
kodu ISRC skontaktuj się z nami: ozz@zpav.pl
ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZPAV :: Dla firm muzycznych - KOD ISRC

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd 14 maja br. projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mającego na celu implementację unijnej Dyrektywy DSM - w związku z przekazaniem projektu ustawy do Sejmu i wczorajszą publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj więcej Więcej aktualności