Tu jesteś:
ABC Producenta

ZPAV :: Dla firm muzycznych - ABC Producenta

Kto jest producentem?

Producent muzyczny to ten, który wyprodukował fonogram/wideogram muzyczny (sfinansował, zorganizował, wydał pod swoją firmą/nazwiskiem).

Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) - Kto jest producentem?

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram został po raz pierwszy sporządzony. Nie jest to zatem podmiot, który technicznie nagranie zrealizował i zarejestrował, ale podmiot, który takie nagranie utworu zlecił i sfinansował – inaczej osoba lub firma, której przysługują pierwotne prawa do masteru, „taśmy matki”.

Najczęściej producentem jest firma fonograficzna, będąca podmiotem gospodarczym, ale producentem mogą być także osoby fizyczne takiej działalności nie prowadzące, np. sam artysta wykonawca czy zespół, który własnym sumptem realizuje nagrania i z gotowym materiałem zgłasza się do wydawcy lub dystrybutora.

Ważne, aby własny wkład w produkcję został udokumentowany.

Prawa producenta

Producent dysponuje prawami wyłącznymi do swojego nagrania w zakresie zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, najmu i użyczania oraz publicznego udostępniania (art. 94 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

bez pisemnej zgody producenta nikt nie może kopiować jego nagrań, wprowadzać ich do obrotu, wypożyczać ani udostępniać (zarówno w postaci nagrania na nośniku, jak i np. w internecie).

Producentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu nadawania, odtwarzania i reemisji nagrań (art. 94 ust. 5 ww. ustawy)

bez zgody producenta można nadawać (np. w radiu i TV), publicznie odtwarzać (np. w sklepie, barze, dyskotece) i reemitować (np. w sieci kablowej) każde nagranie wprowadzone legalnie do obrotu, zaś uprawniony producent ma prawo domagać się stosownego wynagrodzenia za eksploatację swych nagrań, co realizowane jest za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania


Jak się przyłączyć?

Zgłoszenie repertuaru do ZPAV oraz informacje od nadawców o emitowanych fonogramach stanowią podstawę naliczeń tantiem producenckich, zgodnie z odnośnymi regulaminami w zakresie repartycji należności.

Najważniejszym krokiem jest przekazanie danych o swoich prawach do:

  • nagrań wyprodukowanych, a nie sprzedanych nikomu,
  • nagrań, do których nabyło się pełnię praw,
  • nagrań, do których nabyło się różne prawa, w tym prawo do wynagrodzenia z eksploatacji („performance rights”).

Producent nie musi być członkiem ZPAV, by korzystać z prawa do tantiem za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Mimo to, wskazane jest powierzenie ZPAV praw w zbiorowe zarządzanie.

Więcej informacji na temat rejestracji i zgłoszenia repertuaru znajdziesz w dziale:


ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZPAV :: Dla firm muzycznych - ABC Producenta

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd 14 maja br. projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mającego na celu implementację unijnej Dyrektywy DSM - w związku z przekazaniem projektu ustawy do Sejmu i wczorajszą publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj więcej Więcej aktualności