Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

22 kwietnia 2015 r.

IFPI DIGITAL MUSIC REPORT 2015

Światowe przychody ze sprzedaży muzyki cyfrowej osiągnęły poziom popularności tradycyjnych nośników – Międzynarodowa Ferderacja Przemysłu Muzycznego opublikowała raport IFPI DIGITAL MUSIC REPORT 2015

IFPI DIGITAL MUSIC REPORT 2015

Światowe przychody ze sprzedaży muzyki cyfrowej osiągnęły poziom popularności tradycyjnych nośników – Międzynarodowa Ferderacja Przemysłu Muzycznego opublikowała raport IFPI DIGITAL MUSIC REPORT 2015

  • Przychody ze sprzedaży muzyki cyfrowej wzrosły o 6,9% i wyniosły 6,9 miliarda dolarów, co stanowi 46% ogólnej sprzedaży muzyki na świecie
  • Globalne przychody ze sprzedaży muzyki spadły w 2014 r. o 0,4% i wyniosły 14,97 miliardów dolarów
  • Serwisy oparte na subskrypcji kluczowym elementem portfolio przemysłu muzycznego

14 kwietnia 2015r. w Londynie Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego opublikowała raport na temat rynku muzyki cyfrowej w 2014r. (Digital Music Report). Przychody ze sprzedaży muzyki cyfrowej wzrosły o 6,9% i wyniosły 6,9 miliarda dolarów, co stanowi 46% ogólnej sprzedaży muzyki na świecie. Łączne przychody ze sprzedaży muzyki pozostały w 2014 roku na podobnym poziomie – odnotowano niewielki spadek o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego.

W Polsce systematycznie rosnąca sprzedaż muzyki cyfrowej, osiągnęła w 2014 roku poziom 69 mln zł, przy wzroście 31% w stosunku do roku ubiegłego, co przełożyło się na prawie 20% udział w rynku muzycznym.

Raport IFPI ukazuje przemysł muzyczny w okresie przemian, w którym konsumenci poznają nowe modele biznesowe oparte na subskrypcji i streamingu. Istotny wzrost przychodów z serwisów abonamentowych (+39%) wyrównał straty ze sprzedaży pobrań (-8%), a liczba użytkowników tych serwisów wzrosła o 46,4% do szacowanego poziomu 41 milionów.

Serwisy oparte na abonamencie są obecnie kluczowym elementem portfolio przemysłu muzycznego, reprezentując ponad 23% rynku cyfrowego i generując 1,6 miliarda dolarów przychodów. Sektor ten ma potencjał dalszego wzrostu wraz z nowymi serwisami, które pojawiły się na rynku w 2015 r.: Music Key YouTube’a, Tidal Jaya Z oraz oczekiwany serwis abonamentowy Apple’a.

Frances Moore, przewodnicząca IFPI, podkreśliła, że „przemysł muzyczny zawsze był liderem sektora kreatywnego w środowisku cyfrowym. To przywództwo trwa do dziś, w czasie, kiedy cyfrowa rewolucja przemysłu muzycznego dokonuje się na kolejnych etapach, a jej motorem jest pragnienie konsumenta, by raczej mieć dostęp do muzyki, niż by ją posiadać. Fakt, że przychody ze sprzedaży cyfrowej są obecnie na tym samym poziomie, co sprzedaż tradycyjnych nośników, pokazuje, jak dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości.

Statystyki z 2014 r., gdzie przychody z ogólnej sprzedaży nadal pozostają bez zmian, z niewielkim 0,4% spadkiem, mówią same za siebie. Wytwórnie muzyczne wytyczają ścieżkę dla zrównoważonego, co rok odnotowywanego wzrostu. Droga przed nami nie jest łatwa, ale czynimy postępy, wprowadzając nowe modele biznesowe, udzielając licencji, inwestując i wzbogacając ofertę dla konsumentów.

Światowy przemysł muzyczny oferuje portfolio zróżnicowanych modeli biznesowych i kanałów konsumenckich. Sprzedaż nośników fizycznych nadal stanowi 46% rynku, równie istotny jest udział przychodów ze sprzedaży muzyki cyfrowej uzyskanych z pobrań (52%). Sprzedaż nośników fizycznych dominuje na wielu kluczowych rynkach na świecie, włączając Francję (57%), Niemcy (70%) i Japonię (78%).

Nadal rośnie zainteresowanie płytami winylowymi – przychody z ich sprzedaży wzrosły o 54,7% i stanowią obecnie 2% zysków globalnych. Uwidacznia to zaangażowanie przemysłu muzycznego w różnorodne strategie dostaraczania fanom muzyki w możliwie jak najszerszej ofercie. Ta tendencja widoczna jest także na polskim rynku – nośniki winylowe mogą pochwalić się najbardziej spektakularnym wzrostem w roku 2014. Ich sprzedaż na krajowym rynku wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego dając prawie 4,5% udział w rynku i sprzedaż na poziomie ponad 12 mln zł.

Przychody z tytułu eksploatacji nagrań dźwiękowych wzrosły w 2014r. o 8,3% i obecnie stanowią 6% (948 milionów) łącznych przychodów przemysłu muzycznego. Zyski z umów w zakresie synchronizacji dotyczących wykorzystania muzyki w reklamach, filmach czy programach telewizyjnych wzrosły o 8,4% i obecnie stanowią 2 % rynku, wraz z dużym zyskiem odnotowanym we Francji (+46,6%), Niemczech (+30%) i Japonii (+33,5%).

Uwaga: w 2014 r. IFPI dokonała zmiany w klasyfikacji przychodów organizacji zbiorowego zarządzania SoundExchange z „eksploatacji nagrań dźwiękowych” na „sprzedaż cyfrową”. Skutkiem tej zmiany odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży muzyki cyfrowej i spadek przychodów z tytułu eksploatacji nagrań dźwiękowych.


Kluczowe trendy na rynku muzyki cyfrowej.

Konsumenci coraz częściej korzystają z licencjonowanych serwisów. Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie IFPI potwierdziły, że rośnie liczba użytkowników legalnych internetowych serwisów muzycznych. Według badania przeprowadzonego w 2015 r. przez IPSOS na 13 kluczowych rynkach światowych, 69% użytkowników Internetu skorzystało z licencjonowanego serwisu muzycznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ponadto o wiele więcej osób potwierdziło, że korzystało z takiego serwisu częściej niż rok temu, w porównaniu z liczbą osób, które twierdziły, że korzystają z nich rzadziej.
Wysoka jest też świadomość obecności licencjonowanych serwisów, takich jak iTunes, Spotify i Youtube na rynku. 38% respondentów przyznało, że wolą mieć dostęp do muzyki online, niż posiadać płytę CD lub plik cyfrowy.

Z drugiej strony IFPI szacuje (na podstawie danych z Nielsena i comScore), że 20% użytkowników (w porównaniu z 26% użytkowników w 2013 r.) nadal regularnie korzysta z nielicencjonowanych serwisów, takich jak cyberlockery, agregatory i sieci wymiany plików (p2p).


Rozwój usług streamingowych.

Pozytywną cechą międzynarodowych rynków muzycznych w pierwszej połowie 2015 r. jest dalszy wzrost zainteresowania serwisami streamingowymi. Dzieje się tak głównie dzięki młodym konsumentom z niewielkim doświadczeniem posiadania muzyki na własność i – co za tym idzie – brakiem przywiązania do tradycyjnego modelu własności.


Potencjał wzrostu.

W sektorze usług streamingowych nadal istnieje potencjał wzrostu w kategorii usług płatnych. Badanie przeprowadzone przez IPSOS wykazało, że 35% konsumentów korzystało w ciągu ostatnich 6 miesięcy z darmowych serwisów streamingowych, w porównaniu z 16% korzystającymi z płatnych serwisów abonamentowych. Podczas gdy wybór darmowych i płatnych serwisów różni się w zależności od kraju, przykłady z rynków Szwecji i Korei Południowej potwierdzają, że duża liczba użytkowników jest gotowa zapłacić za korzystanie z usług premium.


Oferta wiązana

Wiodące firmy telekomunikacyjne na rynku oferują dostęp do muzycznych serwisów wraz z abonamentem. Taka współpraca pozwala na powiązanie możliwości marketingowych i infrastruktury rozliczania firm telekomunikacyjnych z dostępem do katalogu i nadzoru serwisów muzycznych. Takie oferty odgrywają istotną rolę w pozyskiwaniu nowych rynków.


Nowe modele płatności

Serwisy muzyczne coraz częściej dopasowują swoją ofertę w celu dotarcia do różnych grup konsumentów. Dla przykładu, brytyjski serwis MTV Trax oferuje użytkownikom dostęp do 100 nagrań w cenie 1£ tygodniowo, a Deezer Elite proponuje nagrania wysokiej jakości w cenie 20$ miesięcznie.


Tantiemy dla artystów

Wzrost popularności serwisów streamingowych wywołał szeroką dyskusję wokół wynagrodzeń dla artystów w środowisku cyfrowym. IFPI przeprowadziło w 2014 r. badanie w celu uzyskania dokładnego obrazu problemu związanego z tantiemami dla artystów wraz z przesunięciem rynku w kierunku sprzedaży cyfrowej. Dane przemysłu zebrane od trzech wiodących wytwórni muzycznych, uwzględniające lokalną sprzedaż nagrań konkretnych wykonawców na 18 kluczowych rynkach, poza Japonią i Stanami Zjednoczonymi w okresie ostatnich 5 lat do 2014 r. wskazują, że podczas gdy przychody ze sprzedaży spadły o 17%, łączne wynagrodzenia artystów – w formie tantiem i nieodzyskanych zaliczek – realnie zmniejszyły się o 6% i istotnie wzrosły jako udział przychodów ze sprzedaży (13% wzrost). Zgromadzone dane pokazują również, że w okresie 5 lat łączne wynagrodzenia dla artystów, przekazane przez firmy fonograficzne na 18 rynkach, przekroczyły kwotę 1,5 miliarda dolarów.


Problem różnicy wartości

Przemysł muzyczny wprowadził zmiany niezbędne do tego, by móc nadal przewodzić sektorom kreatywnym w środowisku cyfrowym. Potrzebne są jednak dalsze działania konieczne do zapewnienia długotrwałego sukcesu. Przede wszystkim problemem jest istniejąca „różnica wartości", która wynika ze stosowania obecnego prawodawstwa i która doprowadziła do powstania rozbieżności pomiędzy wartością, jaką wydobywają niektóre platformy cyfrowe z muzyki, a wartością, jaka wraca do właścicieli praw. Powyższy problem legislacyjny, na równi z piractwem, jest głównym powodem tego, że przemysł muzyczny nie osiągnął utrzymującego się z roku na rok wzrostu przychodów.

Ilustracją problemu może być porównanie udziału przychodów uzyskanych przez właścicieli praw z takich serwisów jak Spotify czy Deezer i tych uzyskanych z platform udostępniających treści, takich jak YouTube czy Daily Motion. IFPI szacuje, że serwisy abonamentowe mają 41 milionów płacących abonentów i dodatkowo ponad 100 milionów aktywnych użytkowników, korzystających z opcji darmowych. Ten segment generował w 2014 r. przychody dla firm fonograficznych powyżej 1,6 miliarda dolarów. Z kolei sam YouTube twierdzi, że ma więcej niż miliard niepowtarzalnych użytkowników miesięcznie i uważany jest za najpopularniejszy serwis z dostępem do muzyki na świecie. Pomimo to, łączne światowe przychody firm fonograficznych wygenerowane przez niektóre platformy udostępniające treści, włączając YouTube, wyniosły w 2014 r. jedynie 641 milionów dolarów, co stanowi mniej niż połowę kwoty przekazanej firmom fonograficznym przez serwisy takie jak Spotify czy Deezer.

Według Frances Moore różnica wartości stanowi poważną skazę, która pozwala postrzegać platformy takie jak Daily Motion lub YouTube jako korzystające z luk w prawie autroskim, które nie powinny ich dotyczyć. Zapisy prawa, które zostały opracowane z myślą o wyłączeniu odpowiedzialności firm świadczących pasywne usługi hostingowe w początkowym okresie istnienia Internetu – tzw. bezpieczne przystanie – nigdy nie powinny zezwalać na zwolnienie aktywnych cyfrowych serwisów muzycznych z konieczności sprawiedliwego negocjowania licencji z posiadaczami praw. Powinno istnieć wyjaśnienie stosowania zasad bezpiecznej przystani tak, by było jasne, że serwisy, które dystrybują i monetyzują muzykę, nie powinny z nich korzystać.


Nowy światowy dzień premier muzycznych począwszy od lipca 2015 r.

Kolejną nowością jest decyzja przemysłu muzycznego dotycząca synchronizacji wszystkich premier singli i albumów muzycznych, by ukazywały się na rynku tego samego dnia.
Od lipca 2015 r. piątek stanie się nowym światowym dniem premier muzycznych, co oznacza, że fani w różnych krajach będą mogli zakupić i posłuchać nowych nagrań w tym samym czasie. Ta decyzja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów, którzy domagają się sprawiedliwego dostępu do nowości muzycznych na świecie, a tym samym stwarza dla wytwórni nowe możliwości zbytu w czasie weekendu.


Światowe rankingi: Frozen, Pharrell Williams i Taylor Swift na topie

Ścieżka dźwiękowa do filmu Frozen (Kraina Lodu) znalazła się na szczycie światowej listy najlepiej sprzedających się albumów, po raz pierwszy opublikowanej przez IFPI. Album był w czołówce rankingów na całym świecie, od Argentyny po Japonię, a jego sprzedaż w samych Stanach Zjednoczonych przekroczyła 4 miliony egzemplarzy.
Nominowana do Oscara piosenka Happy pochodząca z albumu GIRL Pharella Williamsa, która również pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Despicable Me 2 znalazła się na pierwszym miejscu światowej listy IFPI najlepiej sprzedających się singli cyfrowych.
Taylor Swift została drugą laureatką nagrody IFPI dla najpopularniejszego artysty na świecie. Ranking obejmuje sprzedaż katalogu artystów we wszystkich możliwych formatach, począwszy od płyt CD po strumienie wideo w serwisie YouTube.

Top 10 albumów

ArtystaAlbumLiczba sprzedanych egzemplarzy (mln)
1Various ArtistsFrozen10.0
2Taylor Swift19896.0
3Ed SheeranX4.4
4ColdplayGhost Stories3.7
5Sam SmithIn The Lonely Hour3.5
6One DirectionFOUR3.2
7AC/DCRock or Bust2.7
8Various ArtistsGuardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 12.5
9Pink FloydThe Endless River2.5
10LordePure Heroine2.0

Źródło: IFPI. Lista obejmuje sprzedaż albumów na nośnikach cyfrowych i fizycznych, nie zawiera strumieni.


Top 10 singli w formacie cyfrowym

ArtystaSingielLiczba sprzedanych egzemplarzy (mln)
1Pharrell WilliamsHappy13.9
2Katy Perry feat. Juicy JDark Horse13.2
3John LegendAll of Me12.3
4Meghan TrainorAll About That Bass11.0
5Idina MenzelLet It Go10.9
6Pitbull feat. Ke$haTimber9.6
7Iggy Azalea feat. Charli XCXFancy9.1
8Ariana Grande feat. Iggy AzaleaProblem9.0
9MAGIC!Rude8.6
10Enrique Iglesias feat. Sean Paul, Descemer Bruno, Gente De ZonaBailando8.0

Źródło: IFPI. Lista singli obejmuje pojedyncze pobrania i streamy równoważne nagraniom.


Najpopularniejszy artysta roku 2014 (Global Recording Artist Chart)

Artysta
1Taylor Swift
2One Direction
3Ed Sheeran
4Coldplay
5AC/DC
6Michael Jackson
7Pink Floyd
8Sam Smith
9Katy Perry
10Beyoncé

Zestawienie IFPI dotyczące najpopularniejszego artysty roku zostało niezależnie zweryfikowane za pomocą odpowiednich procedur firmy BDO LLP. BDO LLP stwierdziła, że IFPI zestawił dane poprawnie, zgodnie z wytyczonymi procedurami. Procedury przeprowadzone przez BDO nie stanowiły audytu. Ścieżki dźwiękowe do fimów oraz albumy zawierające nagrania różnych wykonawców zostały wyłączone z zestawienia na polecenie IFPI.

Pełną wersję raportu w języku angielskim można pobrać pod adresem: http://zpav.pl/pliki/dopobrania/DMR_2015.pdf

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap