Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

17 maja 2015 r.

Sejm uchwalił nowelizację prawa autorskiego, przedłużającą okres ochrony praw artystów wykonawców i producentów fonogramów do 70 lat

Kolejne etapy procesu legislacyjnego to przyjęcie przez Senat i podpis prezydenta.

Sejm uchwalił nowelizację prawa autorskiego, przedłużającą okres ochrony praw artystów wykonawców i producentów fonogramów do 70 lat

W piątek 15 maja 2015 roku Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie przedłużenia czasu ochrony artystów wykonawców i producentów fonogramów do 70 lat.

Ustawa przesłana zostanie do Senatu i jeśli nie będzie uwag - do prezydenta, który ma miesiąc na jej podpisanie. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap