Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

9 października 2015 r.

Francja wspiera branżę muzyczną

IFPI informuje o zawartym we Francji „Porozumieniu o sprawiedliwym rozwoju muzyki online”, którego celem jest dynamiczny rozwój legalnego cyfrowego rynku muzycznego oraz wartości muzyki cyfrowej dla wszystkich posiadaczy praw.
Francja wspiera branżę muzyczną

IFPI informuje o zawartym we Francji „Porozumieniu o sprawiedliwym rozwoju muzyki online”, którego celem jest dynamiczny rozwój legalnego cyfrowego rynku muzycznego oraz wartości muzyki cyfrowej dla wszystkich posiadaczy praw.

Porozumienie zostało zawarte dzięki inicjatywie Ministra Kultury i Komunikacji Francji. Podpisał je rząd francuski oraz organizacje reprezentujące francuskie firmy fonograficzne, artystów, wykonawców, kompozytorów, związki zawodowe a także cyfrowe serwisy muzyczne. Organizacje, które przystąpiły do porozumienia zobowiązały się do współpracy w celu wspierania zrównoważonego przemysłu muzycznego, różnorodności, innowacyjności oraz przejrzystości w sprawach podziału dochodów pozyskanych z rynku muzyki cyfrowej.

Porozumienie, które jest wiążące przez trzy kolejne lata zawiera zobowiązania trzech stron – rządu francuskiego, producentów oraz serwisów cyfrowych.

Zobowiązania rządu (przy wsparciu pozostałych stron)

- Wzmocnione działania na poziomie krajowym i wsparcie na poziomie europejskim na rzecz ochrony praw autorskich i wartości muzyki. Dokument zawiera konkretne odniesienia do ochrony i egzekwowania praw, współpracy z pośrednikami i wyjaśnienia statusu platform cyfrowych oferujących treści (w kontekście luki w wartości).

- Poprawa zapisów dotyczących udziału lokalnego repertuaru we francuskim radiu, które mają na celu zwiększenie ich skuteczności .

- Stworzenie „Obserwatorium Muzyki”, którego celem byłoby monitorowanie rozwoju cyfrowego rynku muzycznego oraz analiza i publikacja danych rynkowych.

Zobowiązania producentów

Ogólne:

- Producenci zobowiązują się do przygotowania dla wykonawców przejrzystych raportów dotyczących wypłacanych im wynagrodzeń i podejmują zobowiązania dotyczące podziału przychodów pochodzących z umów z platformami cyfrowymi.

- Zawieranie umów, które pozostają w zgodzie z najlepszym interesem stron (tzn. w praktyce działanie w dobrej wierze) z możliwością kontroli przez wykonawców swoich kontraktów z producentami.

Szczegółowe:

- Planowana jest dyskusja na temat gwarancji minimalnego wynagrodzenia (w formie zaliczki lub raty) jako części francuskiego porozumienia zbiorowego, regularnie odnawianego pomiędzy producentami a wykonawcami.

- Producenci proponują stworzyć fundusz wspierający wykonawców, z którego korzystać będą szczególnie do małe wytwórnie muzyczne. Funkcjonowanie i finansowanie takiego funduszu zostanie określone przez strony porozumienia.

Wspólne zobowiązania producentów/platform cyfrowych:

- Odnowienie Karty Hooga (wcześniejsze porozumienie zawarte w 2011 r.) podpisanej przez producentów i platformy cyfrowe. Karta zawierała zobowiązania dotyczące odnowy kontraktów, zaliczek, gwarantowanych kwot minimalnych, rozwoju płatnych opcji w serwisach cyfrowych.

Zobowiązania platform:

- Lepsza prezentacja lokalnego repertuaru.

„Porozumienie o sprawiedliwym rozwoju muzyki online” zostało ogłoszona we francuskim parlamencie 29 września przez minister kultury – Fleur Pellerin. Prace nad realizacją projektu, które nadzorował Mark Schwartz starszy doradca Trybunału Obrachunkowego, trwały od czerwca bieżącego roku.

Branża fonograficzna odniosła sukces na rynku cyfrowym wprowadzając zmiany i adaptując się do nowego modelu biznesowego. Dzisiejsze oświadczenie we Francji jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju. To pozytywna inicjatywa, którą bardzo popieramy – skomentowała Frances Moore, dyrektor generalny IFPI.

Źródło: ifpi.org

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap