Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

10 listopada 2015 r.

Branża muzyczna przyniosła Wielkiej Brytanii 4 miliardy funtów

Według danych z raportu UK Music, branża muzyczna z Wielkiej Brytanii przyniosła w 2014 roku brytyjskiej gospodarce 4,1 miliard funtów, z czego prawie ¼ pochodzi z muzyki na żywo, a prawie 50% to przychody muzyków, kompozytorów i autorów tekstów.

Branża muzyczna przyniosła Wielkiej Brytanii 4 miliardy funtów

Według danych z raportu UK Music branża muzyczna z Wielkiej Brytanii przyniosła w 2014 roku brytyjskiej gospodarce 4,1 miliard funtów, z czego prawie ¼ pochodzi z muzyki na żywo, a prawie 50% to przychody muzyków, kompozytorów i autorów tekstów.

Portal Music Business Worldwide przedstawił dane uwzględniające przychody z 6 głównych sektorów rynku muzycznego Wielkiej Brytanii:
- muzycy, kompozytorzy, autorzy tekstów;
- muzyka na żywo;
- firmy fonograficzne;
- firmy publishingowe;
- producenci;
- reprezentanci artystów

Dane pochodzą z raportu grupy UK Music, która po raz trzeci zbadała przychody runku muzycznego Wielkiej Brytanii.

Według wyliczeń w 2014 roku przychody z muzyki na żywo wzrosły o 17 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 924 milionów funtów. Przychody firm fonograficznych osiągnęły poziom 615 milionów funtów, co stanowi spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 1 punkt procentowy i daje 15% całości przychodów branży. Firmy publishingowe, które wypracowały 10% przychodów branży przyniosły brytyjskiej gospodarce 410 milionów funtów. Jednak największym źródłem przychodów byli muzycy, kompozytorzy i autorzy tekstów, którzy wygenerowali w sumie 1,9 miliarda funtów, a tym samym wypracowali 47% całości przychodów branży muzycznej w Wielkiej Brytanii.

Ciekawy wydaje się fakt, że w porównaniu do roku ubiegłego przychody z sektorów muzycy, kompozytorzy, autorzy tekstów oraz muzyki na żywo wzrosły, jednak pieniędzy generowanych przez firmy publishingowe oraz fonograficzne było mniej w stosunku do roku 2013. Warto dodać, że 2014 rok był kolejnym rokiem pełnym sukcesów w brytyjskiej branży muzycznej.

Należy podkreślić również to, że w 2014 roku firmy fonograficzne i publishingowe zainwestowały pół miliarda funtów w muzykę i rozwój nowych talentów.

A&R: 178 mln funtów

Marketing i promocja: 157 mln funtów

Inwestycje publishingowe: 162 mln funtów

Łącznie: 497 mln funtów

Sektor branży muzycznej znów rozwija się na tle innych sektorów brytyjskiego biznesu, a to wszystko dzięki przyjęciu nowych technologii, a także dużej sile dynamicznej branży jaką tworzą agencje koncertowe. Dalejjesteśmy liderem jeśli chodzi o pisanie tekstów, komponowanie muzyki, produkcję oraz występy na żywo. Wielka Brytania jest drugim co do wielkości dostawcą muzycznego repertuaru na świecie – powiedział przewodniczący UK Music Andy Heath.

Źródło: musicbusinessworldwide.com

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap