Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

16 września 2016 r.

Międzynarodowy przemysł fonograficzny o nowym prawie autorskim w Europie: Nowa legislacja

Komisja Europejska opublikowała swój projekt legislacji, zawierający propozycje rozwiązań w zakresie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Przemysł fonograficzny z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę, która proponuje m.in. rozwiązanie problemu dysproporcji między rosnącą konsumpcją muzyki, a nieproporcjonalnie niskimi wpływami na rzecz właścicieli praw (tzw. „różnica wartości” ang. value gap) – zagadnienia, stanowiącego obecnie najważniejszy problem sektora muzycznego w Europie i na świecie.

Międzynarodowy przemysł fonograficzny o nowym prawie autorskim w Europie: Nowa legislacja

U jego podstaw tego zjawiska leży pewne zakłócenie na rynku, umożliwiające niektórym dużym cyfrowym serwisom obejście normalnych reguł licencjonowania muzyki. W efekcie muzycy, artyści wykonawcy, autorzy, kompozytorzy i inwestorzy pozbawieni zostają godziwej rekompensaty za ich pracę, słabną inwestycje w nową muzykę oraz zróżnicowanie muzycznej oferty, a konkurencja na rynku cyfrowych serwisów muzycznych ulega zniekształceniu.

Sektor fonograficzny postrzega opublikowany dziś projekt jako pierwszy krok w dobrym kierunku. Co ważne, w projekcie potwierdza się, że serwisy korzystające z treści zamieszczanych przez użytkowników, które promują muzykę i czerpią z niej korzyści finansowe, powinny podlegać tym samym zasadom prawa autorskiego, co inne serwisy na żądanie.

Komentując projekt, szefowa Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), Frances Moore, powiedziała:

Przemysł muzyczny w ostatnich latach przeszedł transformację i dziś licencjonuje muzykę do setek serwisów, oferując konsumentom coraz szerszą ofertę i inwestując w nowe, kreatywne sposoby prezentacji artystów światowej publiczności. Aby sektor fonograficzny mógł osiągnąć stały wzrost, niezbędne jest zapewnienie mu równych szans na rynku. Oznacza to stworzenie warunków, w których przepisy prawa autorskiego będą prawidłowo stosowane, dając twórcom i producentom poczucie stabilności, które pozwoli im na inwestowanie i licencjonowanie. Oznacza to także umożliwienie cyfrowym serwisom konkurowanie na uczciwych zasadach, a konsumentom – korzystanie z dostępu do różnorodnych źródeł licencjonowanej muzyki.

Dzisiejszy projekt – to dobry pierwszy krok na drodze do stworzenia lepszego i sprawiedliwszego środowiska dla licencjonowania w Europie. Co ważne, potwierdza się w nim, że serwisy oparte na treściach zamieszczanych przez użytkowników, takie jak YouTube, które są najważniejszym źródłem muzyki na żądanie, nie powinny mieć prawa do funkcjonowania poza normalnymi ramami prawnymi licencjonowania treści chronionych prawem autorskim. Projekt wymaga nadal wiele pracy, aby stał się możliwy do wprowadzenia w życie w praktyce. Przygotowujemy się więc do dalszych dyskusji nad dokumentem w nadchodzących miesiącach w Parlamencie Europejskim oraz w poszczególnych krajach członkowskich.

O IFPI

IFPI – to organizacja promująca interesy międzynarodowego sektora fonograficznego na całym świecie. Zrzesza niemal 1.300 wytwórni płytowych w 60 krajach, w tym międzynarodowe koncerny i niezależne wytwórnie. Posiada stowarzyszone Grupy Krajowe w 57 krajach. Misją IFPI jest promowanie wartości nagranej muzyki, prowadzenie kampanii na rzecz praw producentów fonograficznych oraz dążenie do coraz szerszego komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich tych rynkach, gdzie działają jej członkowie. Krajową Grupą IFPI w Polsce jest Związek Producentów Audio Video.

Szczegółowe informacje:

IFPI: Adrian Strain lub John Blewett

Tel.: +44 (0)20 7878 7935

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap