Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

6 listopada 2018 r.

Program MKiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Program MKiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

Celem programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom gier wideo, muzyki, wzornictwa i nowych mediów.


Do dofinansowania kwalifikują się następujące rodzaje projektów:

1) organizacja działań edukacyjnych (maksymalna kwota wnioskowana: 150 tys. zł),

2) budowanie sieci współpracy (maksymalna kwota wnioskowana: 200/500 tys. zł),

3) badania i analizy (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

4) wspieranie eksportu (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

5) prototypowanie i rozwój produktu (maksymalna kwota wnioskowana: 75 tys. zł),

6) tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów muzycznych (maksymalna kwota wnioskowana: 50 tys. zł).


O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące typy podmiotów:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

2) organizacje pozarządowe,

3) samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra KiDN i JST).


Regulamin oraz pozostałe szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php


W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z:

Arturem Witkowskim, (22) 692 54 59, awitkowski@mkidn.gov.pl,

Ewą Konieczko, (22) 692 54 85, ekonieczko@mkidn.gov.pl.Źródło: MKiDN

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap