Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

27 kwietnia 2020 r.

ZPAV wystosował list do premiera rządu RP

Przewodniczący Związku Producentów Audio Video Andrzej Puczyński wystosował pismo do premiera polskiego rządu, pana Mateusza Morawieckiego w sprawie rekompensat dla wydawców muzycznych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

ZPAV wystosował list do premiera rządu RP

Praktycznie całkowite zamknięcie sektora usług i sprzedaży detalicznej, połączone z zupełnym zanikiem jakichkolwiek imprez masowych, będące wynikiem decyzji administracyjnych podjętych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku, natychmiast gwałtownie dotknęło branżę muzyczną, czyniąc z niej jedną z głównych poszkodowanych podjętych w ramach zwalczania pandemii działań – czytamy w liście.

Przewodniczący zarządu ZPAV apeluje do polskiego rządu o wprowadzenie rozwiązań, które zwłaszcza w obecnej sytuacji zrekompensują firmom muzycznym straty wynikające zarówno z braku możliwości sprzedaży swoich produktów i organizacji koncertów, jak i z pozbawienia ich praw do uzyskania należnych im z mocy prawa wynagrodzeń od użytkowników muzyki.

Jednym z możliwych do podjęcia natychmiast, bez konieczności zmiany ustaw działań, które z jednej strony umożliwiłoby wypełnienie luki powstałej w wyniku zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, z drugiej zaś – nie stanowiło żadnego obciążenia dla budżetu państwa, jest znowelizowanie, po 12 latach oczekiwania przez branżę̨ muzyczną, wykazu tzw. czystych nośników – nośników i urządzeń objętych opłatami na podstawie art. 20 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez objęcie przewidzianymi tam opłatami urządzeń, na których kopiowane są, przechowywane i odtwarzane obecnie nagrania muzyczne, takich jak smartfony, tablety, czytniki, smartwatche czy usługa przechowywania danych w chmurze. Co więcej – zapewnienie wydawcom i producentom muzycznym tych środków pozwoli choć w części, bez wydatków ze strony skarbu państwa, dostarczyć środki pieniężne niezbędne do zachowania ciągłości działania.

Polska jest wyjątkiem na tle innych krajów Unii – u nas nadal kosztem rodzimych firm muzycznych, artystów i twórców zezwala się wielkim międzynarodowym koncernom elektronicznym na unikanie opłat na rzecz branży muzycznej.

Od lat jako branża muzyczna czekamy na rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiające firmom muzycznym uzyskanie należnych od producentów elektroniki opłat i jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja jest doskonałym, a zapewne ostatnim momentem na podjęcie zdecydowanych decyzji w tym zakresie – podkreśla Andrzej Puczyński.Pełna treść listu dostępna jest tutaj

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap