Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

5 czerwca 2020 r.

„Zjednoczeni z Myślą o Przyszłości”

Światowi artyści przyłączają się do głosu społeczności międzynarodowej, wzywającego światowych liderów do zapewnienia powszechnego i równego dostępu do testów, leczenia oraz szczepionek przeciwko COVID-19 we wszystkich krajach świata.

„Zjednoczeni z Myślą o Przyszłości”

„Globalny Cel: Zjednoczeni z Myślą o Przyszłości” to kampania, której celem jest skoordynowanie globalnej reakcji na pandemię COVID-19 poprzez zapewnienie wszystkim ludziom na świecie równego dostępu do podstawowych narzędzi walki z wirusem: testów, szczepionek i leczenia. Akcja koordynowana jest przez Komisję Europejską i ruch społeczny Global Citizen, przy współpracy kilkunastu krajów: Austrii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Meksyku, Maroka, Nowej Zelandii, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii. Partnerem inicjatywy jest także m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), fundacja Bloomberg Philanthropies, Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz fundacja „Wellcome Trust”.

Akcję poparło także wielu artystów. Swój apel do światowych liderów skierowali m.in. Coldplay, Dionne Warwick, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus i Shakira. Artyści zadeklarowali pomoc w nagłośnieniu kampanii i zaangażowaniu społeczności międzynarodowej w mobilizowanie swoich liderów.

„Globalny Cel: Zjednoczeni z Myślą o Przyszłości” to drugi etap akcji Global Coronavirus Response. Pierwszy rozpoczął się 4 maja maratonem deklaracji, podczas którego szefowie rządów poszczególnych państw oraz międzynarodowych organizacji deklarowali wysokość swojej kontrybucji na rzecz projektu (rząd polski przekazał na tę akcję 750 mln euro, podobnie jak inne kraje Grupy Wyszehradzkiej).

Ogłoszona 27 maja kampania „Globalny Cel: Zjednoczeni z Myślą o Przyszłości” zakończy się 27 czerwca podobnym wydarzeniem, podczas którego przedstawiciele władz, sektora prywatnego i organizacji charytatywnych będą mogli deklarować kwoty swojego wsparcia dla inicjatywy.Więcej o akcji na stronach:


Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/poland/news/200529_global_reax_pl.

Global Citizen

https://www.globalcitizen.org/en/content/global-goal-unite-for-our-future-launch/.

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap