Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Dla firm muzycznych - Aktualności

7 lipca 2020 r.

List otwarty SKP do prezydenta Andrzeja Dudy

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, które reprezentuje środowiska kreatywne i innowacyjne, tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego, wystosowało do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list otwarty, w reakcji na podpisanie Karty wolności w sieci.

List otwarty SKP do prezydenta Andrzeja Dudy

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, które reprezentuje środowiska kreatywne i innowacyjne, tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego, wystosowało do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list otwarty, w reakcji na ogłoszenie "Karty wolności w sieci".


Szanowny Panie Prezydencie,


Stowarzyszenie Kreatywna Polska reprezentujące stanowisko polskiego sektora kreatywnego i stowarzyszeń twórczych wyraża zaniepokojenie oświadczeniem Pana Prezydenta przedstawionym w „Karcie wolności w sieci” ogłoszonej dnia 2 lipca 2020 r.


Jednym z haseł karty jest nośne „TAK dla WOLNOŚCI, NIE dla cenzury w Internecie”, które odnosi się bezpośrednio do unijnej Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790/UE), przyjętej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej w 2019 roku.


Posługiwanie się w związku z tą Dyrektywą nieprawdziwą nazwą ACTA 2 jest mylącym pojęciem wprowadzającym w błąd tysiące internautów i krzywdzącym dla środowiska twórców.


Dyrektywa nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności w sieci i cenzurą. Używanie tych sfomułowań jest nieuzasadnione i krzywdzące dla milionów Polek i Polaków, dzięki których pracy i podatkom powstają narodowe zasoby kultury, wymagające ochrony i poszanowania. Dyrektywa nie wprowadza żadnej cenzury, lecz mechanizm poszanowania cudzej pracy i godziwego wynagradzania twórców i producentów. Tworzy przejrzyste reguły dotyczące korzystania z utworów i podziału zysków z tytułu ich eksploatacji w środowisku cyfrowym.


Dyrektywa przysłuży się do zwiększenia dostępności polskiej kultury w Internecie, jej społecznej wolności. Zwiększy niezależność twórczą oraz poprawi możliwości wyboru różnorodnych treści dostępnych w Internecie. Gwarantuje bezpieczeństwo prawne internautów i nie ogranicza ich dotychczasowej aktywności. Przeciwnie, wprowadza nowe mechanizmy, które zwalniają użytkowników od odpowiedzialności za umieszczane w serwisach internetowych utwory oraz chronią przed nieuzasadnionym usuwaniem ich twórczości. Zapewnia też twórcom poprawę pozycji negocjacyjnej z korporacjami technologicznymi.


Jako przedstawiciele środowisk twórczych podkreślamy, że najbardziej w tej dyskusji istotne jest zrównoważenie racji pomiędzy polską i uniwersalną kulturą, a interesami wielkich platform cyfrowych. Nad wypracowaniem płaszczyzny porozumienia przez ostatnie lata ciężko pracowały zespoły ludzi w Polsce i w Unii Europejskiej. Nie warto czynić efektów ich pracy przedmiotem kampanii wyborczych.Z uszanowaniem

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Dorota Hawliczek

Dyrektor StowarzyszeniaPodpisany list dostępny jest także tutaj

W ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska współpracują następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej):


Agora S.A.

Cyfrowy Polsat

Fundacja Legalna Kultura

Fundacja Legalny Film

Izba Wydawców Prasy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Polska Izba Książki

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Copyright Polska”

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych

Stowarzyszenie Sygnał

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP-ZAPA

Stowarzyszenie Fotoreporterów

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol

Związek Kompozytorów Polskich

Związek Producentów Audio-Video

ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
Value gap